ÁSZF

I., Vásárlói tájékoztató, bevezető

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató
anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával
egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.
Szerződő felek kijelentik, hogy a vásárlási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges
tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást
részesítik előnyben.
A Vásárlói és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében a Szolgáltató üzleti magatartásában és
szabályzataiban igyekszik a polgári jog “szimmetriai elvét” érvényben tartani.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013:V (új Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók.
Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás
során használt nyelv a magyar.
Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint:
45/2014(II.26)Korm.r. ”Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba
foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül
úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozó üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek
meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozónak az a) pontban meghatározott körülmények
között;
c) amelyet a vállalkozó üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozó – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett
– személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozó üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozó által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások
fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban
leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a
webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében tudjuk biztosítani, így
a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint ”szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem
formálhat igényt.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak
és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon
vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a
böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők
frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A vásárlót
terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű
károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.
Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez
kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.
Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú (14 év alatti) személlyel.
Szolgáltató a megrendelést a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez
szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.

II., Webshop üzemeltető

Név: Szert-Szabó Dorottya (egyéni vállalkozó)
Cím: 1041, Budapest, Deák Ferenc u. 15/5.
Telefon: +36 30 2585390
E-mail: info@torzonborz.com
Internet: torzonborz.com
Adószám: 78980934-1-41
Nyilvántartási szám: 35203689
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a admin@megacp.com)

III., Megrendelés menete

A ) Regisztráció
A weboldal megrendelés funkciójának (pénztár oldal) elérése regisztrációhoz kötött. Regisztrációra lehetőség van a
vásárlás több pontján, illetve akár a pénztár oldalon is a “Jelszó” mező kitöltésével. Regisztrációkor csupán a
rendelések hatékony teljesítéséhez szükséges minimális információk megadása kötelező ( név, lakcím, e-mail
cím, telefon szám és a vásárlói fiók későbbi eléréséhez szükséges jelszó ) . A weboldal adatbázisába kerülő
jelszavakat weboldalunk automatikusan titkosítja.
Sikeres regisztrációról automatikus e-mailes visszaigazolás kerül elküldésre. A pontos adatok megadása
kulcsfontosságú a pontos tájékoztatáshoz, így ezeket kérjük duplán ellenőrizzék.
Jelszónak egyaránt kell kis és nagybetűket tartalmaznia, valamint számokat.

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási- és számlázási
cím(ek) megadására is, ügyelve arra, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki majd átveszi a küldeményt. A
vásárlásnál kiválaszthatja ezeket a címeket.
A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató a regisztrált
adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a regisztrációját vagy a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA
A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.
B ) Megrendelés
Az egyes termékek oldalán ki kell tölteni a szükséges mezőket majd a “KOSÁRBA” gomb használatával a
megadott adatok alapján a kosárba kerül a termék. A kosárba gombra kattintva még nem vásárolja meg a
terméket. Minden termék ami kosárba kerül, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli.
Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.
A weboldal jobb felső részében láthatja a kosár tartalmát. Itt fontos, hogy a megrendelés elküldése előtt ellenőrizze,
hogy a kosárba rakott termékek valóban pontosan azok a termékek-e, amelyeket Ön meg szeretne vásárolni. A
kosár összeállítását követően, a “PÉNZTÁR” gombra kattintva lehet majd kiválasztani a szállítási és fizetési módot.
A “PÉNZTÁR” funkció összesítő részénél lehet a számlázási és szállítási címet és módot rögzíteni.
Összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden
költséget tartalmaz.
2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van
lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.
Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a “Rendelés véglegesítése” szakasz előtt lehet
megjegyzést is adni a rendeléshez.
Jelölje be a “Vásárlási feltételek elfogadása” négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és
olvashatja), kattintson a Tovább gombra, és válassza ki a fizetési módot.
Vásárló ezután a “Rendelés véglegesítése” szakaszban tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy itt már a
MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSÉVEL a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.
Rendelés menete:
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés”
gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A termék oldalon a mennyiség megadását követően automatikusan
frissül, a kosár oldalon a frissítés gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma.
3. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát akkor be tud
lépni. A megrendelés elküldéséhez szükséges a regisztráció!/*
4. Szállítási mód kiválasztása.
5. Fizetési mód kiválasztása ( fizetési mód elsődlegesen a bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül )

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.6.

Az adatok megadását követően a “Rendelés jóváhagyása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még

egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.
7. A megrendelés elküldését követően automatikus e-mail visszaigazolást kap.
*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül nem lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben
regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok
megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára,
illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést
már nem kell elvégeznie.
C ) Megrendelések visszaigazolása
Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, általában pár percen belül erről automatikus e-mail visszaigazolást kap.
Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen
kívül mást nem kell fizetni. Ez az első e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását és kiszolgálását, hanem
csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.
Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét –
mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan
megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Szolgáltató a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A
vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail
megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail pár percen
belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem
kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail
címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez
ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül (
de a gyártási információkban szereplő leadási határidőig, amennyiben a termékkel kapcsolatos hibát talált) jeleznie
kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése
érdekében.
D) Megrendelések feldolgozása
Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉS gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát
”azonnali” teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).
A megrendelések feldolgozását, és – ha a vásárló arra igényt tart, azzal kapcsolatos ügyfélszolgálatot –
munkanapokon látjuk el.
Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes
egészben – ha a termék nem áll rendelkezésre, vagy egyéb váratlan eset áll fenn. Részben történő teljesítés
kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.
Amennyiben megrendeléséből valamely termék csak átmenetileg nem elérhető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra
is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag egyeztetjük. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött
termék árát kell kifizetni.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
E) Kapcsolattartás
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozó a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozó
biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli.
Ügyfélszolgálati normál, (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: + 36 30 258 5390
Korm.r. 7.§(1) A vállalkozó az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa
viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

F) Rendelések lezárása
2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás,
speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze
azt a info@torzonborz.com email címen vagy a +36 30 258 5390 telefonszámon.
G) Rendelések lemondása
Rendelésének lemondására csak Emailben van lehetőség a korábban elkküldött rendelés visszaigazoló e-mailre
válaszolva, vagy a info@torzonborz.com e-mail címre a rendelés számát feltüntetve.
Az ”elállás” nem a rendelés lemondása. Rendelés lemondására (emailben) addig van lehetőség, míg a termék
kiszállítását (teljesítést) meg nem kezdték.

IV., Termékleírás és árak

Lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs
oldaláról lehet megismerni. Szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott
tájékoztatással megegyező, vagy előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval
kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.
Nem vállalunk felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt
történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A) Árak
A weboldalon feltüntetett árak nettó árak ( az általános forgalmi adót nem tartalmazzák ) , kivéve ha az adott
terméknél feltüntetésre került, hogy az ott szereplő ár már tartalmazza az Áfa-t.
Alapértelmezett beállításként, ha a pénztár oldalon nem kerül a +Áfa -s számlát kér jelölő négyzet kipipálásra,
akkor a weboldal kiskereskedelmi rendelésként kezeli a megrendelést, amit a megfelelő szolgáltatónak továbbít. Ez
alapján a kiállított számla 0% Áfa tartalmú Alanyi Adómentes számla lesz.
Amennyiben a + Áfa -s számlát kér jelölő négyzet kipipálásra kerül, úgy a rendszer nagykereskedelmi vásárlásként
naplózza a megrendelést és ez alapján kerül majd a számla is kiállításra. Ekkor a pénztár oldalon szereplő ár az
Áfa összegével fog nőni.
A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS ELKÜLDÉSE ( vagy Fizetés
Bankkártyával ) gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő
emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0′′ Ft-os vagy
“1′′”Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.
Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek
mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

V., Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik tárolását a

Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 ; +36 1 700 2323 ) szerverterme végzi. Az adatok tehát
Magyarországon belül kerülnek tárolásra.

VI., Fizetés és Szállítás

A) A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A fizetés történhet banki átutalással, bankkártyás fizetéssel (Barion) illetve utánvételes fizetéssel. Figyelem! Banki
átutalás esetén fizetést csak akkor tekintjük teljesültnek, amikor a megrendelt áru ellenértéke számlánkra
megérkezik (ez a gyakorlatban pár óra, de akár egy-két nap is lehetséges). A bankkártyás fizetés (Barion)
esetében szinte azonnal teljesül a fizetés. Utánvét esetén a fizetést a csomagot átadó személynek történő fizetés
esetén tekintjük teljesültnek.
Minden, a webáruházba beérkezett megrendelés feldolgozását követően visszaigazolást küldünk a
megrendelésről. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát a csomag NEM tartalmazza. Környezetvédelmi szempontok miatt nem használunk papír alapú
számlázást.
B) Házhozszállítás, információk
A torzonborz.com termékeit országosan általában a GLS-el küldjük. Normál belföldi szállítási
idő: 1 munkanap. A GLS-től érkező ELSŐ e-mail nem a szállítás időpontját rögzíti, csupán annyit jelent, hogy a
csomagok összekészítés alatt állnak, és kinyomtattuk a címkét a csomagra. Amennyiben ettől eltérő feltétellel
tudjuk csak teljesíteni egy megrendelést, arról emailben vagy telefonon minden esetben tájékoztatjuk a vásárlót. A
termékek rendelkezésre állásáról, illetve azok várható szállítási határidejéről a honlapunk részletes
termékinformációs ablakaiban található tájékoztatás.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a megrendelt termékek a lehető leghamarabb eljussanak vásárlóinkhoz.
A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni. Ezt az átvételi elismervényt
aláírásával elismeri.
Az esetleges szállítási késedelemért, a szolgáltató kártérítési kötelezettség nem terheli.
– Futárszolgálati partner elérhetőségei:
https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg
A kézbesítés munkaidőben, általában reggel 9 és du. 4 óra között történik.
Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.
Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy
a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a kézbesítést.
Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány vissza kerül a raktárunkba.
A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés megismétlése természetszerűleg díjköteles.
FONTOS!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk
elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése
végett kérjük, hogy a csomag tartalmát, a termékeket aszerint hogy valóban a megrendelt termékek-e és hogy azok
nem sérültek-e, még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
nem tudunk elfogadni!
Amennyiben jogos reklamáció a GLS felé jelezni kell, ezt a vásárló vagy cégünk is megteheti. Ilyenkor a GLS futárt
küld a csomagért, amit ők átvizsgálnak és az általuk okozott sérülés mértékében térítenek a vásárló felé.
C) Házhoz szállítás díjszabása
A szállítási költségeink itt találhatóak : Szállítás
Utánvétel esetén kérjük kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját
a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll
módunkban ismételten elindítani!
Amennyiben a rendelési összege nem kerül kiegyenlítésre, úgy jogunkban áll Fizetési meghagyásos eljárást
indítani, melynek költségei teljes egészében a Vásárlót terhelik.

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:
Rendelés személyes módon kizárólag előre egyeztetett időpontban és csakis különleges körülmények miatt
lehetséges. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a szolgáltató köteles
haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vásárló köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a
visszaigazoláson feltüntetett vételárat a szállító részére, vagy előzetesen a szolgáltatónak megfizetni.
A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük.
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szolgáltató tulajdonában marad.

VII., Elállás vagy felmondás

Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés beküldése pillanatától kezdődően (tehát akár a termék
átvétele előtt), legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a info@torzonborz.com címre küldött
email nyilatkozattal állhat el.

VIII., Garancia, Szavatosság, Jótállás

A ) Garancia
A rendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon áll rendelkezésre a termékkel kapcsolatos minőségi kifogások
jelzésére, így javasoljuk a termék ellenőrzését, hogy a lehető leghamarabb feltárhassuk a hiba jellegét és
előfordulásának okát. Az 5 munkanap lejárta után a termékkel kapcsolatban további garanciát nem vállalunk.
A termékek nem célszerű használatából eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!
A termékek nem cél szerinti használatából eredő balesetekért önállóan a termék használója polgári jogi és
büntetőjogi vonatkozásban is felelős.
A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti (info@torzonborz.com).
B ) Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott
ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy
– ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket
cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a
gyártóval szemben.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Egyes
termékek esetén a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű, gyártástechnológiából adódó (legfeljebb 10% – 15% közötti)
méretbeli-tűréshatárbeli eltérések nem jelentik a termék hibás teljesítését.

Csak abban az esetben fogadunk el bármilyen panaszt:
• eredeti állapotban, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotban van,
• semmilyen használati jellegű behatásnak ( pl. mosás, szárítás ) nem volt kitéve,
• olyan termékekre, amelyet a vásárló a használatba vételt követően egyedi jellemzővel látott el -vágás,
felirat, kép, címke, egyedi megjelölés, fizikai rögzítés nem oldható kötéssel vagy a termék megrongálásával, így pl.
fúrás és csavarozás – amit egyszerű tisztítási eljárással eltávolítani nem lehet, továbbá ha olyan kémiai
technológiát alkalmazott (ragasztás, vegytinta, festés), ami végleges elváltozást hagy és így részben vagy
egészében nem eltávolítható, mert mindezek meghiúsítják a termék újszerű állapotban való, újbóli kereskedelmi
forgalomba hozatalának lehetőségét.
• megfelelő körülmények között volt tárolva ( pl. nem érte folyamatos uv terhelés, páratartalom stb. ),
• nem megfelelő kezelésből adódó sérülések ( pl. gyűrődés, karcolás stb. ),
• a hibás termék visszajut a 1041, Budapest, Deák Ferenc u. 15/5. címre.
Az előforduló hibák szemmel is jól láthatóak, így bármely panaszt kizáró ok megléte esetében a panaszt
automatikusan elutasítjuk.
B/1 ) Szavatossági igény bejelentése
Szavatossági igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet
szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti számla
bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a
részletesen leírja.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szert-Szabó Dorottya, 1041, Budapest,
Deák Ferenc u. 15/5.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben az info@torzonborz.com címen.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a vásárlás időpontját,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a hiba leírását,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt
C ) Jótálllás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§)
A jelen általános szerződési feltételek alapján a torzonborz.com webáruházban értékesített termékek nem
tartoznak jogszabályon alapuló kötelező jótállás hatálya alá.

IX., Panaszrendezés

a.) Garanciális panasz jellegű ügyintézést csak és kizárólag e-mailben fogadunk (info@torzonborz.com) a
probléma részletes leírásával és jó minőségű fényképpel mellékelve.
2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra
anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással
vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budai
Központi Kerületi Bírósága.
Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

X., Záradék

Kereskedő bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai
és jogszerűség megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép
hatályba.
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978

Kapcsolódó jogszabályok:
* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló
4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2020.03.17-től.